Pro pěstouny

Na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí může naše organizace uzavírat s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče. Máte-li zájem o další informace, najdete je zde.
V současné době máme volnou kapacitu pro uzavření tří nových dohod o výkonu pěstounské péče.

Dále nabízíme sociálně-právní a psychologické poradenství zejména v těchto oblastech:

  • rozhodování o přijetí dítěte, pro které byli pěstouni vybráni

  • proces přijímání dítěte (přijímání dítěte z ústavního zařízení nebo z pěstounské péče na přechodnou dobu)

  • adaptace pěstounů a jejich dětí na přijetí dítěte do pěstounské péče

  • dítě v pěstounské péči a jeho sebepojetí

  • psychicky deprivované dítě – projevy, příčiny a důsledky deprivace, jak s nimi pracovat

  • dítě a pěstouni – vztah dítěte k pěstounům, vztah pěstounů k dítěti

  • dítě a jeho rodina - vztahy dítěte k rodičům a příbuzným, vztahy rodičů k dítěti

  • právní vztah mezi dítětem a pěstouny, právní vztah mezi pěstouny a rodiči dítěte, sociální dávky v pěstounské péči

Kontakt