Vážení pěstouni, pokud uvažujete o tom, že byste chtěli s naší organizací uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, považujeme za důležité představit vám základní principy naší práce.

Pěstounskou péči vnímáme jako službu dítěti a jeho rodině, která zajistí dítěti individuální péči a zázemí po dobu, po kterou nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině. Tato doba může být různě dlouhá, může trvat i do zletilosti dítěte. Pěstouni nenahrazují dítěti jeho rodiče – nahrazují mu to, co mu rodiče v dané době poskytnout nemohou.
Pěstouni jsou jednotlivci nebo páry, kteří se z nejrůznějších důvodů rozhodli poskytnout zázemí a péči dítěti, které nemůže vyrůstat u svých rodičů. Jsou na tuto službu dítěti připravováni a aby ji mohli vykonávat, potřebují podporu svých blízkých, ale také podporu a doprovázení odborníků – pěstouni jsou součástí týmu. Potřebují se dále vzdělávat a potřebují být za tuto službu dítěti odměňováni (prostřednictvím dávek pěstounské péče).
Zastáváme názor, že „víc hlav více ví“, proto má smysl, aby pěstouni měli možnost s odborníkem probírat konkrétní situace při výchově dítěte, aby u něj hledali podporu, případně jiný pohled na otázky výchovy a péče o přijaté dítě. Zároveň jsme přesvědčeni, že nikdo nemá patent na pravdu a neexistují jednoznačně správná řešení a postupy. Můžeme pouze hledat takové přístupy a postupy, které jsou co nejméně rizikové, pokud jde o jejich dopady na dítě.
Všichni mají právo se mýlit a dělat chyby – pěstouni, rodiče dětí, i odborníci (u těch by se to ale nemělo stávat často). Důležité je dokázat přijmout zpětnou vazbu a umět se z ní poučit – zejména pokud jde o odborníky a pěstouny.
Abychom mohli poskytovat kvalitní služby a nedělali mnoho chyb, stále se průběžně vzděláváme a pracujeme pod supervizí.
Za základní předpoklad pro naši spolupráci s pěstouny považujeme vzájemnou důvěru. Proto pokud se chystáme sestavit dohodu o výkonu pěstounské péče s pěstouny, se kterými se dosud neznáme, trváme na osobní schůzce a vzájemném seznámení.
Pokud vás zajímají další informace o možnostech uzavřít s námi dohodu o výkonu pěstounské péče, kontaktujte nás