Pro osvojitele

Na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí poskytujeme psychologické sociálně právní poradenství určené párům i jednotlivcům, kteří:

 • vychovávají osvojené dítě

 • uvažují o osvojení dítěte

 • se připravují na přijetí dítěte do osvojení

 • a také dospělým osvojeným dětem

Psychologické poradenství je zaměřeno zejména na tyto oblasti:

 • rozhodování o přijetí dítěte, pro které byli osvojitelé vybráni krajským úřadem

 • proces přijímání dítěte (přijímání dítěte z ústavního zařízení nebo z pěstounské péče na přechodnou dobu)

 • adaptace dítěte v osvojitelské rodině

 • identita osvojeného dítěte (jak se dítě vyrovnává se skutečností osvojení, otázky dítěte na biologickou rodinu)

 • identita rodičů – osvojitelů (jak přijmout své nebiologické rodičovství a otázky s tím související)

 • psychická deprivace dítěte a případné výchovné potíže, které s ní souvisí

 • otázky spojené s přímou adopcí

Sociálně-právní poradenství je zaměřeno zejména na tyto oblasti:

 • změny v procesu osvojování v souvislosti s novým občanským zákoníkem

 • proces osvojování dítěte

 • sociální dávky před osvojením dítěte

 • sociálně-právní otázky spojené s přímou adopcí

Naše služby jsou diskrétní, klienti mohou vystupovat v poradně i anonymně.
Naše služby jsou pro klienty bezplatné.