Nabídka vzdělávacích programů

Vážení pěstouni, na první pololetí roku 2014 jsme pro vás připravili následující nabídku:

27.3.2014 Poruchy pozornosti, Mgr. Zuzana Malaníková, podrobnosti zde
08.4.2014 Puberta a drogy, Mgr. Petr Netočný, podrobnosti zde
15.5.2014 Úzkost a strach u dětí, Mgr. Zuzana Malaníková, podrobnosti zde
27.5.2014 Komunikace v rodině, Mgr. et Mgr. Jarmila Plevová, podrobnosti zde
12.6.2014 Sebepoškozování u dětí, Mgr. Zuzana Malaníková, podrobnosti zde

 

Kdy: Vždy od 16:00 do 19:15 (včetně přestávky 15 minut) – tj. 4 výukové hodiny
Kde: v prostorách STROP o.p.s., Zlín, Dlouhá 2699
Absolventi obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

 

V případě zájmu se prosím přihlaste mailem na adrese nrp@strop-zlin.cz nebo telefonicky na číslech 776 566 948 (Mgr. Plevová) nebo 774 989 439 (Mgr. Hofrová).

V přihlašovacím mailu uveďte prosím organizaci nebo OSPOD, se kterým máte uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.