Facilitace

Nabízíme facilitaci případových konferencí a případových setkání v rámci Zlínského, případně i Olomouckého, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.

Facilitátorky:

Jako facilitátorky jsme zodpovědné za proces jednání; do jeho obsahu nezasahujeme nabízením vlastních řešení. Díky tomu se pak všichni zúčastnění mohou soustředit jen na cíl jednání. Facilitátor zajistí, aby všichni účastníci dostali dostatečný prostor k vyjádření, aby se závěry jednání byli všichni ztotožněni a abychom měli na konci jednání „čistý stůl“.

Co je pro nás důležité:

  • respekt ke všem účastníkům jednání

  • nezávislost facilitátora ve vztahu k účastníkům jednání

  • vnímavost a citlivost k neverbálním projevům účastníků jednání

  • zachovávání mlčenlivosti o průběhu facilitace

Z důvodu možného střetu zájmů nemůžeme facilitovat případovou konferenci týkající se dítěte, jehož pěstouny naše organizace doprovází.

Aktuální cenová nabídka

  • Příprava na jednání, jednání se zadavatelem a organizátorem případové konference: 500,- Kč za hodinu (předpokládaná délka: 1 hodina). Jednání se zadavatelem může proběhnout částečně telefonicky, částečně osobním kontaktem před zahájením samotné případové konference.

  • Facilitace případové konference: 950,- Kč za hodinu (účtuje se každá započatá půlhodina – 475,- Kč za 30 minut). Podle našich zkušeností je minimální délka trvání 2 hodiny.

  • Cestovné: 7,- Kč za kilometr.

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 774 989 439 (Veronika Hofrová) nebo 776 679 875 (Kateřina Kočí).