Facilitátor případových konferencí

Facilitátor:

Kateřina

Mgr. Kateřina Kočí
tel.: 776 679 875
e-mail: katerina.koci@strop-zlin.cz

Vzdělání související s facilitací:

2015 - 2018 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Zdravotně sociální pracovník
2016 – Facilita.cz – výcvik Umění facilitace
2018 – 2020 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Sociální pedagogika

Pracovní zkušenosti související s facilitací:

2020 – doposud – sociální pracovník doprovodné organizace
2015 – 2020 – sociální pracovník OSPOD (terénní sociální práce, sociální práce náhradní rodinné péče, klíčový pracovník pěstounů)
2015 – 2018 – předseda výboru SVJ
2011 – 2015 – ČAD – průvodce žen těhotenství, porodem a šestinedělí (pomáhající nezdravotnická profese)

Praxe jako facilitátor:

2016 – doposud – facilitace případových konferencí pro MÚ Uherský Brod
2013 – 2018 – vedení shromáždění SVJ

Funkce předsedy SVJ mě vyzbrojila psychickou odolností, přiměla mě osvojit si vyjednávací schopnosti a odolnost pro komunikaci nejen s dodavateli, ale i vlastními sousedy. Při doprovodech žen u porodu jsem se naučila vnímat jejich potřeby s úctou a respektem, povzbuzovat je v mateřských kompetencích a právech, aby jejich důležitým životním obdobím prošly posíleny a s pocitem, že jej dobře zvládly. Práce s rodinami mě naučila, jak pracovat s různými druhy problémů tvořivě, hravě, efektivně a přitom nepatologizujícím a na spolupráci zaměřeným způsobem – to vše využívám při facilitaci případových konferencí.

Mé moto je: „Kdo chce, hledá způsob – kdo nechce, hledá důvod.“

Zpět