Co nabízíme

Práce s dětmi metodou My Backpack

My_backpack

Metoda pomáhá bezpečně mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například důvody jejich odchodu z původní rodiny. Metoda vede dítě ke schopnosti mluvit o svých pocitech, rozpoznávat je a rozumět jim. Tím dochází k obohacení obrazu dítěte o sobě samém a rozvoje jeho sebedůvěry.

Prostřednictvím metody mohou také dospělí pochopit, jak dítě prožitky kolem přemístění vnímalo a naslouchat jeho skutečným potřebám. S dítětem lze touto metodou pracovat i doma, v jeho přirozeném prostředí. Práce s touto metodou je vhodná pro všechny děti, které vychovávají déle než 1 rok jiné osoby, než jejich rodiče. Více o metodě zde

<< zpět

Terapeutické rodičovství

terapeutické rodičovství

Terapeutické rodičovství pomáhá pečujícím osobám budovat a být v dobrém vztahu s dítětem přijatým do své rodiny. Umožňuje pohled a vhodný přístup k řešení problematických situací v rodině a ve škole, nebo v jiném sociálním prostředí vhodnou výchovnou intervencí. Pomáhá rodině, aby dokázala pracovat na vytváření zdravého citového pouta s dítětem a tím mu dávat šanci ke správnému řešení konfliktů, vytváření vztahů, řešení problémů ve škole, vyrovnáním se s minulostí, utvářením si pozitivního sebepojetí (zdravého základu pro další život dítěte).

Cílem je:

  • pomoci pochopit proč se dítě chová, tak jak se chová a proč nefungují běžné výchovné postupy (např. tak, jako u svých biologických dětí)

  • podpořit vznik zdravého a pevného vztahu mezi dítětem a pečující osobou

  • vybudovat vzájemnou důvěru mezi dítětem a pečující osobou

  • zvýšit motivaci pečovatelů a jejich výchovných kompetencí při růstu dítěte s poruchami attachmentu, prohloubit jejich znalost problematiky a znalost terapeutických postupů

Nabízíme pěstounům vzdělávání, provázení a podporu v této formě přístupu k dítěti.

<< zpět

Podporovaný kontakt

U dětí svěřených do péče jiných osob než rodičům nabízíme podporu a zprostředkování takové formy kontaktu dítěte s osobami blízkými, která je pro děti bezpečná. Podporovaný kontakt zahrnuje zejména přípravu samotného kontaktu formou konzultací s rodiči (nebo jinými osobami, které se s dítětem budou setkávat), s dítětem a s pěstouny, dále pak realizaci samotného kontaktu a jeho následné vyhodnocení z hlediska dopadu na dítě.

Intenzivně spolupracujeme s příslušných OSPOD, případně i se soudy.

<< zpět

Dětská respitní skupina

Dětská respitní skupina je určena pro děti vyrůstající v pěstounské péči. Hlavním cílem je rozšířit možnosti, jak pěstouni mohou čerpat dobu na oddych, věnovat se svým potřebám a povinnostem, nebo prostě jen odpočívat, dát si nohy na stůl a na nic nemyslet. Odpoledne plné her může dětem pomáhat v porozumění sobě i druhým, ve zvládání mezilidské komunikace, děti se mohou učit odpočívat i relaxovat a mnoho jiného…

  • účast dětí je ZDARMA

  • skupina probíhá 1x/14 dní v naší organizaci

  • skupinu vede Kateřina Kočí (sociální pedagog)

<< zpět

Podpůrná skupina pro pěstouny

podpurne_skupiny_pro_pestouny

Pěstounům nabízíme bezpečný prostor, kde mohou sdílet a reflektovat své pěstounství s lidmi, kteří jsou ve stejné životní situaci. Sdílet s nimi své radost i obtíže, s kterými se v souvislosti s přijetím dítěte do péče potkali nebo potkávají. Skupina je určena jak pro pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu s naší organizací.

  • účast je ZDARMA

  • skupina probíhá 1x/2 měsíce v naší organizaci

  • skupinu vede Veronika Hofrová (psycholog)

<< zpět

Odborná knihovna

odborna_knihovna

Knihy lze vypůjčit v prostorech naší organizace. Nabízíme pěstounským rodinám, či zájemcům o NRP možnost zapůjčit si odbornou literaturu týkající se oblasti náhradní rodinné péče, výchovy dětí, psychologie apod.

<< zpět