Facilitátor případových konferencí

Facilitátor:

Veronika

Mgr. Veronika Hofrová
tel.: 774 989 439
e-mail: veronika.hofrova@strop-zlin.cz

Vzdělání související s facilitací:

1992 – 1998 Masarykova univerzita, fakulta filozofická, obor psychologie.
2019 – MindArt s.r.o. – výcvik facilitace v rozsahu 80 hodin.

Pracovní zkušenosti související s facilitací:

2003 – doposud – ředitelka organizace; manažerské činnosti, vedení kolektivu pracovníků.
2000 – 2014 – lektorské vedení přípravných kurzů zájemce o osvojení a pěstounskou péči; práce se skupinou, řízení a vedení aktivit skupiny, strukturování diskuzí.
2000 – 2018 – lektorské vedení vzdělávacích programů pro pěstouny.
2017 – 2020 doposud – moderování seminářů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II.

Praxe jako facilitátor:

2019 – doposud – facilitace případových konferencí pro MÚ Uherský Brod a MÚ Vsetín.

Z lektorských dovedností uplatňuji při facilitaci případových konferencí hlavně schopnost vnímat potřeby všech členů skupiny, reagovat na jejich verbální i neverbální podněty, pracovat s jejich případnou nespokojeností nebo negativními emocemi. Naučila jsem se také směrovat pozornost k cíli jednání, hlídat směr, kterým se diskuze ubírá a dát prostor i těm tišším a méně se prosazujícím účastníkům. Výcvik facilitace mi pak pomohl mé dovednosti zarámovat, zvědomit si některé postupy a vybavil mě také řadou facilitačních technik.

Zpět