Aktuality

Poradna byla od června 2014 do května 2015 zapojena do projektu „Systematická podpora uživatelů sociální služby při řešení jejich dluhové situace se zaměřením na pomoc při zpracování insolvenčních návrhů k soudu", který podporuje Československá obchodní banka, a.s.
Leták ke stažení zde.

Od září 2013 je naše organizace zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR v elektronické podobě podle § 48 odst. 1 zákona o obětech trestných činů. Registr je veřejný a bude představovat aktuální seznam poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, druhů jimi poskytovaných služeb a jejich územního rozsahu. Registr bude zároveň sloužit jako informační zdroj o dostupných službách pro oběti a všechny subjekty, které mají povinnost oběti o subjektech pomoci informovat.

Poradna byla od června 2014 do srpna 2015 zapojena do projektu „Proč zrovna já?“ - anonymní, bezplatné poradenství obětem trestných činů, jejich příbuzným a přátelům, který byl realizován Probační a mediační službou České republiky v partnerství s Asociací občanských poraden.

poradna

Poradna byla od května 2013 do prosince 2014 zapojena do projektu "Spotřebitelské poradenství". Podstatou projektu bylo informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ve spolupráci s Asociací občanských poraden.