Aktuality

Nabízíme pomoc s registrací k očkování proti nemoci COVID 19

Od pátku 15. 1. 2021 budou mít občané starší 80 let možnost se zaregistrovat k očkování proti nemoci COVID – 19 a to přes internetovou aplikaci. Od února pak budou mít stejnou možnost i všichni ostatní občané.

Naše poradna nabízí pomoc s touto registrací, zejména těm občanům, kteří nepracují s počítačem a internetem a obávají se, že by se sami registrovat nedokázali.

Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle 571 110 896, případně na čísle 774 989 439 a to od pátku 15. 1. 2021 (pro občany narozené v roce 1941 a dříve), případně od 1. 2. 2021 (pro všechny ostatní občany) v pracovní dny vždy od 8:30 do 15:00.


Aktuální možnosti osobních konzultací v Občanské poradně STROP

V současné době poskytujeme konzultace pouze po předchozím telefonickém objednání – volejte na tel. 571 110 896.

Konzultační hodiny bez objednání jsou zrušeny.


Dne 6. 4. 2019 nám byla Ministerstvem spravedlnosti ČR udělena AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ. Nyní se na nás můžete obracet v případě, že máte zájem o pomoc se sepsáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení a o jeho podání na příslušný soud.

Poradna byla od června 2014 do května 2015 zapojena do projektu „Systematická podpora uživatelů sociální služby při řešení jejich dluhové situace se zaměřením na pomoc při zpracování insolvenčních návrhů k soudu", který podporuje Československá obchodní banka, a.s.
Leták ke stažení zde.

Od září 2013 je naše organizace zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR v elektronické podobě podle § 48 odst. 1 zákona o obětech trestných činů. Registr je veřejný a bude představovat aktuální seznam poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, druhů jimi poskytovaných služeb a jejich územního rozsahu. Registr bude zároveň sloužit jako informační zdroj o dostupných službách pro oběti a všechny subjekty, které mají povinnost oběti o subjektech pomoci informovat.

Poradna byla od června 2014 do srpna 2015 zapojena do projektu „Proč zrovna já?“ - anonymní, bezplatné poradenství obětem trestných činů, jejich příbuzným a přátelům, který byl realizován Probační a mediační službou České republiky v partnerství s Asociací občanských poraden.

poradna

Poradna byla od května 2013 do prosince 2014 zapojena do projektu "Spotřebitelské poradenství". Podstatou projektu bylo informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ve spolupráci s Asociací občanských poraden.