O nás

Zřizovatel:

STROP o.p.s.
Dlouhá 2699, 760 01 Zlín
IČO 265 90 620

 

Datum založení: 3. 3. 2003

Sídlo: Dlouhá 2699, 760 01 Zlín

Telefon: 571 110 896

E-mail: op@strop-zlin.cz

Identifikátor služby: 5026250

Datum registrace sociální služby: 7.8.2007

 

Poslání občanské poradny:

Posláním občanské poradny je umožnit osobám ohroženým sociálním vyloučením, které se ocitly v tíživé životní situaci, znát svá práva a povinnosti a umět hájit své oprávněné zájmy tak, aby ve spolupráci s občanskou poradnou nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb nalezly řešení své situace.

 

Cílem občanského poradenství je:

  • zvýšit povědomí osob v tíživé životní situaci o jejich právech a povinnostech

  • podpořit tyto osoby při řešení jejich situace s využitím vlastních schopností

 

Cílovou skupinou občanského poradenství je:

každá osoba ohrožená sociálním vyloučením, která se ocitla v obtížné životní situaci a které chybí informace o jejích právech a povinnostech, možnostech řešení své situace a dalších dostupných službách.

 

Občanské poradenství

  • je odborné sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivých sociálních situací

  • je charakteristické způsobem práce s uživatelem (se zájemcem o službu a uživatelem služby), zplnomocňováním klienta (uživatele) a komplexním přístupem ke klientovi (k uživateli) a jeho situaci

  • je založeno na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti

  • je poskytováno v současnosti v 18 oblastech, tyto oblasti jsou poskytovány ve 4 úrovních – informace, rada, aktivní pomoc a asistence

 

Principy poradenství

  • Diskrétnost – poradna zachovává mlčenlivost o všech údajích, které jí klient sdělí, včetně informace, že klient poradnu navštívil. Každý klient má právo vystupovat v poradně anonymně. Poradna má ovšem oznamovací povinnost, pokud se dozví o podezření ze spáchání závažného trestného činu.

  • Bezplatnost – služby poradny jsou všem klientům poskytovány bezplatně tak, aby každý klient měl ke službám poradny přístup.

  • Nezávislost – poradna ve své činnosti jedná nezávisle, a to i ve vztahu k poskytovatelům financí. Poradna jedná tak, aby hájila oprávněné zájmy klienta. Není závislá na rozhodování jiných orgánů.

  • Nestrannost – poradna je otevřena všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, náboženství, postižení, náboženského vyznání, politické příslušnosti nebo sexuální orientace. Každý klient má právo být respektován. Poradna uplatňuje politiku rovných příležitostí rovněž ve vztahu k vlastním zaměstnancům – poradcům.

 

Kapacita občanské poradny: 25 konzultací/ týden