Co nabízíme

Nabízíme bezplatné, diskrétní a nezávislé odborné sociální poradenství zejména v těchto oblastech:

  • sociálního zabezpečení

  • pracovně právních vztahů

  • bydlení

  • rodiny a mezilidských vztahů

  • právního systému a právní ochrany

  • majetkoprávních vztahů

  • ochrany spotřebitele

  • dluhů, exekucí, insolvenčního řízení apod.

Poskytujeme informace, rady i aktivní pomoc při sepisování dokumentů (návrhy, žádosti, odvolání, žaloby apod.); tyto dokumenty však za klienty nesepisujeme.

Je možné se na nás obrátit např. v těchto situacích:

Sociální dávky

„Na odboru sociálních věcí mi řekli, že dokud budu bydlet s rodiči, nebudu mít nárok na žádnou dávku, je to pravda?“

„Jsem rozvedená a pečuji o dítě ve věku 7 let. Jelikož mám malý příjem, žádala jsem o příspěvek na bydlení. Pracovnice na úřadě mi však sdělila, že dokud bude bývalý manžel v bytě hlášen k trvalému pobytu, nemám na tuto dávku nárok. Co mám dělat, když bývalý manžel odmítá odhlásit svůj trvalý pobyt z bytu, ve kterém nyní žiji sama s dcerou?“

Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost

„Zaměstnavatel mě chce propustit bez nároku na odstupné, má na to právo?“

„Zaměstnavatel mi dluží 2 mzdy a nyní na sebe podává insolvenční návrh. Co to pro mě jako jeho zaměstnance znamená, jaká mám práva?“

Bydlení

„Nedávno se vedle nás přistěhoval soused, jehož slepice neustále vnikají na náš pozemek, kde znehodnocují naši úrodu jahod a hrášku. Jak se vůči tomuto můžeme bránit?“

„Dostal jsem výpověď z nájmu a pronajímatel mi sdělil, že se musím do 5 dnů vystěhovat. Skutečně to musím udělat v tak krátké lhůtě?“

Rodinné a partnerské vztahy

„Jsem 5 let vdaná, s manželem máme 2 malé děti a nyní chci požádat o rozvod, manžel totiž odešel k jiné ženě, se kterou čeká dítě. Nevím, jak sepsat žádost o rozvod, péči o děti nebo majetkové vypořádání.“

„Jsem v invalidním důchodě a manželka se se mnou před 3 měsíci rozvedla. Její příjem se pohybuje kolem 17 000 Kč měsíčně, já sám pobírám 5 500 Kč a přivýdělek vzhledem k mému zdravotnímu stavu nepřichází v úvahu. Mám právo žádat o výživné rozvedeného manžela?“

Majetkoprávní vztahy a náhrada škody

„Před rokem jsem daroval byt svému synovi, v bytě mám zřízeno věcné břemeno na dožití. Syn se ale ke mně začal chovat špatně, můžu po něm chtít, aby mi byt vrátil?“

„Je mi 72 let a před třemi měsíci jsem prodělala infarkt. Pro případ své smrti jsem se proto rozhodla sepsat závěť. Mám syna, ale všechen svůj majetek chci přenechat své neteři. Je to možné?“

Občanské soudní řízení

„Přišel mi rozsudek soudu, s jehož zněním nemohu souhlasit. Chci využít svého práva a odvolat se. Potřeboval bych však zjistit, jak takové odvolání sepsat, aby splňovalo náležitosti dané zákonem“.

„Ačkoliv soud uložil mé bývalé přítelkyni, aby mi zaplatila dlužnou částku, dosud se tak nestalo. Co mám dělat?“

„Dostal jsem se do dluhové situace, kterou již nezvládám. Mám 5 věřitelů, 3 exekuce a žádný majetek. Mohu na sebe vyhlásit osobní bankrot?“

Trestní právo

„Nepřipojila jsem se s nárokem na náhradu škody a soud už ve věci rozhodl trestním příkazem. Co s tím mohu dělat? Je možné se v trestním řízení ještě domoci svého nároku?“

„Bývalý manžel mě neustále pronásleduje, posílá mi textové zprávy, telefonuje domů i do práce, obtěžuje i mé okolí. Mám možnost jeho jednání nějak zabránit?“