Občanská poradna - Telefonické dotazy

Vážení klienti,

občanské poradenství je sociální službou, která je poskytována všem klientům (uživatelům) bezplatně. Na její poskytování získáváme prostředky jednak z dotačních programů Ministerstva práce a sociálních věcí, Statutárního města Zlína a Zlínského kraje a také z dalších činností naší organizace.

Hlavním způsobem práce s klientem je osobní kontakt poradce a klienta v poradně. Tak má poradce dostatek času a prostoru, aby mohl porozumět situaci klienta a aby mu mohl pomoci najít odpovídající řešení.

Nechceme Vás tímto odradit od kontaktování naší poradny mailem, telefonem nebo dopisem. Můžeme Vám tak sdělit, co znamená občanské poradenství, v jakých oblastech a do jaké míry poradenství poskytujeme, kde nás najdete, kdy máme konzultační hodiny a můžete se také objednat ke konzultaci. Stěží ale můžeme rozebírat Vaši situaci a navrhovat Vám, jak dojít k cíli, který si sami zvolíte.

V rámci této zprostředkované komunikace není prostor pro to, aby se poradce mohl doptávat na další detaily a ujasnit si, že situaci, jak ji popisuje klient, dobře rozumí. Protože nejsme právní poradna, nemůžeme zaujímat jednoznačná stanoviska a právní názory. Když odepisujeme na mail, nemůžeme se ujistit, že klient našemu vysvětlení skutečně rozumí. Jsme také přesvědčeni, že osobní kontakt a komunikace klienta s poradcem je pro obě strany příjemnější a prospěšnější.

Je-li to pro vás tedy možné, navštivte naši poradnu osobně, případně si na stránkách www.obcanskeporadny.cz najděte poradnu, která je Vašemu bydlišti blíže.

Formou telefonického rozhovoru Vám můžeme kdykoliv během pracovní doby sdělit jednoduché informace typu

  • kde poradna sídlí

  • co občanské poradenství zahrnuje

  • kdy máme konzultační hodiny

  • objednat Vás na konkrétní hodinu

  • číslo zákona, který řeší danou problematiku, případně čísla paragrafů

  • adresa instituce

  • kontakt na občanskou poradnu, která je blíže Vašemu bydlišti

  • kontakt na další instituce, které se daným problémem zabývají

  • znění paragrafu, který klient potřebuje


Naše telefonní číslo: 571 110 896