Občanská poradna - E-mailové dotazy

Vážení klienti,

občanské poradenství je sociální službou, která je poskytována všem klientům (uživatelům) bezplatně. Na její poskytování získáváme prostředky jednak z dotačních programů Ministerstva práce a sociálních věcí, Statutárního města Zlína a Zlínského kraje a také z dalších činností naší organizace.

Hlavním způsobem práce s klientem je osobní kontakt poradce a klienta v poradně. Tak má poradce dostatek času a prostoru, aby mohl porozumět situaci klienta a aby mu mohl pomoci najít odpovídající řešení.

Nechceme Vás tímto odradit od kontaktování naší poradny mailem, telefonem nebo dopisem. Můžeme Vám tak sdělit, co znamená občanské poradenství, v jakých oblastech a do jaké míry poradenství poskytujeme, kde nás najdete, kdy máme konzultační hodiny a můžete se také objednat ke konzultaci. Stěží ale můžeme rozebírat Vaši situaci a navrhovat Vám, jak dojít k cíli, který si sami zvolíte.

V rámci této zprostředkované komunikace není prostor pro to, aby se poradce mohl doptávat na další detaily a ujasnit si, že situaci, jak ji popisuje klient, dobře rozumí. Protože nejsme právní poradna, nemůžeme zaujímat jednoznačná stanoviska a právní názory. Když odepisujeme na mail, nemůžeme se ujistit, že klient našemu vysvětlení skutečně rozumí. Jsme také přesvědčeni, že osobní kontakt a komunikace klienta s poradcem je pro obě strany příjemnější a prospěšnější.

Je-li to pro vás tedy možné, navštivte naši poradnu osobně, případně si na stránkách www.obcanskeporadny.cz najděte poradnu, která je Vašemu bydlišti blíže.

Formou mailu nebo dopisu Vám můžeme sdělit jednoduché informace typu

  • kde poradna sídlí

  • co občanské poradenství zahrnuje

  • kdy máme konzultační hodiny

  • číslo zákona

  • adresa instituce

  • kontakt na občanskou poradnu, která je blíže Vašemu bydlišti

  • kontakt na další instituce, které se daným problémem zabývají

  • znění paragrafu, který klient potřebuje

Chcete-li přesto svou situaci řešit pouze formou mailu, doporučujeme obrátit se na specializované organizace, např. www.iporadna.cz

Naše e-mailová adresa: op@strop-zlin.cz